基督徒重生後 該有3個生命特質3 đặc điểm cần có của cơ đốc nhân sau khi tái sanh

3978_基督徒重生後該有的生命特質


Dịch từ:基督教論壇報 https://www.ct.org.tw/1317372#ixzz5FZhvwTfP

◎Mục sư Vương Nãi Thuần viết            Jolie Nguyễn dịch

Kinh Thánh : I Tê-sa-lô-ni -ca 5 : 16-22

Bắt đầu từ giây phút chúng ta nhận báp-têm, thì được gọi là cơ đốc nhân, đây chính là chúng ta quyết định nhận Chúa Giê xu Christ làm cứu Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng, bất luận trở thành cơ đốc nhân bao lâu rồi, chúng ta đều phải suy nghĩ vấn đề này : Trước và sau khi tin Chúa, chúng ta có gì khác biệt không ?

Ba đặc điểm đời sống mới của cơ đốc nhân

Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết, đời sống của cơ đốc nhân cần có ba đặc trưng, đó là : Vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn. Đây là ba nguyên tố mà mỗi cơ đốc nhân đều có thể kinh nghiệm, hơn nữa là mỗi ngày đều phải kinh nghiệm. Tôi thật khó để tưởng tượng, một cơ đốc nhân mà ngày nào cũng mặt mày nhăn nhó, họ có thật sự nhận biết Chúa Jêsus Christ ; Một cơ đốc nhân mà chưa bao giờ cầu nguyện, cũng chỉ là gắn mác cơ đốc nhân mà thôi ; Một cơ đốc nhân mà không biết tạ ơn, thật ra họ không nhận biết chính mình.

Phao-lô nói, cần thể hiện ra ba đặc điểm này, đây chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Phao-lô không chỉ khuyên dạy Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca cần kinh nghiệm được điều này, mà ông còn khuyên dạy Hội thánh Phi-líp nữa. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ ”(Phi-líp 4: 16-17), chúng ta sẽ nhận được sự bình an trong Chúa Jêsus Christ.

Chúng ta cùng xem ba đặc điểm của cơ đốc nhân :

  1. Vui mừng : Phao-lô cho chúng ta biết, thật lòng tin cậy Jêsus Christ thì sẽ có thể sống đời sống mớ Đặc điểm của đời sống mới này, trước hết là vui mừng. Cơ đốc nhân cần phải có một đời sống vui mừng, ở đây không nói rằng cơ đốc nhân sẽ không gặp khó khăn, nhưng trong mọi hoàn cảnh cơ đốc nhân cũng đều có thể vui mừng. Bởi vì, bất luận trong tình cảnh như thế nào, chúng ta đều nhận được sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời toàn năng.
  2. Cầu nguyện : Đặc điểm thứ hai của đời sống mới là cầu nguyệ Phao-lô nói, chúng ta phải “ cầu nguyện không thôi”, nhưng không phải cả ngày không làm gì cả, chỉ cầu nguyện thôi. Ý của Phao-lô là, chúng ta cần để cầu nguyện trở thành một thói quen trong đời sống, mỗi ngày có thì giờ cố định để cùng anh chị em trong Chúa hoặc tự mình cầu nguyện với Chúa; Cũng có thể nói chuyện với Chúa bất cứ lúc nào trong đời sống thường ngày. Thời gian cầu nguyện có thể dài, cũng có thể chỉ một vài câu đơn giản nói chuyện với Chúa. Cầu nguyện không bị gò bó bởi hình thức, nhưng quan trọng là tấm lòng chân thật của chúng ta.
  3. Tạ ơn : Đặc điểm thứ ba của đời sống mới là tạ ơn. Phao-lô nói “phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa”, có nghĩa là bất kể chúng ta gặp phải tình cảnh như thế nào, đều phải đối diện bằng tấm lòng tạ ơn. Chúng ta nên cảm ơn Chúa về mọi kết quả, kết quả này có thể không phải là những gì chúng ta mong đợi, nhưng chúng ta tin Chúa là Đấng thành tín và tốt lành, cho nên sự sắp xếp của Ngài là tốt đẹp nhấ

Trên đây là những đặc điểm mà đời sống cơ đốc nhân cần có. Trong sách Phi-líp chương 4 và I Tê-sa-lô-ni-ca chương 5, Phao-lô đều nói về những việc giống nhau, và đều có một mấu chốt, đó là “ ở trong Chúa Jêsus Christ”. Có nghĩa là, nhờ tin cậy vào Chúa Jêsus chúng ta mới có thể sống đời sống mới này được.

Nếu chúng ta thật sự tin cậy Chúa Jêsus, chúng ta sẽ luôn luôn vui mừng, có thói quen cầu nguyện, và đồng thời tạ ơn về mọi tình huống mà chúng ta gặp phải. Đây là kinh nghiệm của một đời sống hoàn toàn mới, cũng như Phao-lô đã nói trong sách Ê-phê-sô 2:13 : “ Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi”.

Rõ ràng, đời sống mới này là đời sống có sức sống, và được thể hiện ở trong Chúa Jêsus Christ. Cơ đốc nhân thể hiện đời sống như vậy là để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng để hoàn thành ý muốn của Chúa thì cần phải có sự khôn ngoan, cần phải hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời là gì?

Trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-20, Phao-lô chỉ ra cho chúng ta biết hai động lực để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời : Một là, sự cảm động của Đức Thánh Linh; Hai là, lời của tiên tri.

Đừng dập tắt sự cảm động của Thánh Linh

Thánh Linh cảm động là ở bên trong, lời của tiên tri là ở bên ngoài. Bất luận là bên trong hay bên ngoài, đều là bày tỏ năng quyền của cơ đốc nhân, để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta cần học cách nương cậy năng quyền của Chúa Jêsus Christ, và có sự nhạy bén đối với ý muốn của Đức Chúa Trời.

Phao-lô nói “ đừng dập tắt Thánh Linh” , là muốn cho chúng ta biết, chúng ta cần có phản hồi với sự cảm động của Đức Thánh Linh. Có những khi, chúng ta chậm chạp với sự cảm động của Thánh Linh, lâu dần không có hành động, sự cảm động này sẽ mất đi.

Có một người anh em, trong khi tĩnh nguyện, trong lòng có sự cảm động vào trường Thần học để được trang bị, nhưng anh không có hành động ngay, mà lại cầu nguyện với Chúa trước. Đây là hành động đúng đắn, đối với một số sự cảm động cần phải tìm kiếm trước, để chắc chắn xem có phải là ý muốn của Chúa hay không, rồi mới hành động. Lúc đầu, người anh em này không thảo luận với bất cứ ai, chỉ cầu nguyện riêng tư với Chúa. Một, hai tuần sau, bỗng nhiên mục sư của anh nói với anh,  con nên học Kinh Thánh sâu hơn, vào trường Thần học để học là một lựa chọn tốt. Và còn một anh em khác nữa nói với anh, anh thích chia sẻ về Kinh Thánh như vậy, nếu có thể vào trường Thần học thì thật tốt biết bao. Đây rất có thể là sự thúc giục  của Đức Thánh Linh, muốn người anh em này vào trường Thần học để trang bị.

Đừng khinh dể lời tiên tri

Phao-lô nói “ đừng khinh dể lời tiên tri”. Ở đây muốn nhắc nhở cơ đốc nhân, cần coi trọng sự dạy dỗ về lẽ thật. Có những cơ đốc nhân, sau khi nhận báp-têm xong, không bao giờ đọc Kinh Thánh, và cũng không muốn tìm hiểu Kinh Thánh. Không yêu thích bài giảng Chúa nhật, lớp học Kinh Thánh, nhóm nhỏ, lúc nào nghĩ tới thì đến Hội thánh, sau giờ nhóm thì lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa. Lẽ thật dường như không quan trọng đối với những cơ đốc nhân như thế này, họ có riêng một bộ triết lý đời sống hoặc tiêu chuẩn giải Kinh, nhưng rất có thể là đã khinh dể lời tiên tri.

Bất luận là Thánh Linh cảm động bên trong, hay lời tiên tri bên ngoài, đều là muốn chúng ta hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này liên quan đến một vấn đề đáng chú ý khác, đó là sự bày tỏ của năng quyền siêu nhiên, nói một cách trực tiếp là “ phép lạ”.

Ở thế kỷ 21 này, Chúa còn làm phép lạ không ? Tất nhiên là có. Năng quyền của Chúa chưa bao giờ giảm bớt. Vậy nên, trước kia Chúa có thể bày tỏ phép lạ, ngày nay đương nhiên là cũng vậy. Chúng ta cần phải tin rằng, ngày nay vẫn có những phép lạ, nhưng đức tin của chúng ta không nên xây dựng trên phép lạ.

Vì vậy, Phao-lô nói tiếp “ hãy xem xét mọi việc”. Trước “xem xét ” là nói đến “Thánh Linh cảm động” và “ lời tiên tri”. Đây là thái độ mà mỗi cơ đốc nhân cần có đối với công việc thuộc linh. Chúng ta nên cởi mở với những việc Chúa muốn chúng ta làm, nhưng cũng nên thận trọng.

Trong sách I Giăng 4:1, sứ đồ Giăng cũng nhắc nhở chúng ta : “ chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ ”, nếu chúng ta không xem xét, mà đi theo các tiên tri giả, thì chúng ta phải chiu trách nhiệm cho hành vi của chúng ta.

Giữ lấy việc lành thuộc linh

Phao-lô ngoài việc muốn chúng ta kiểm nghiệm, còn muốn chúng ta tiến hành sàng lọc những việc thuộc linh. Ông phân loại công việc thuộc linh thành “ việc lành” và “ các loại việc ác”.

Việc lành, tức là những việc phù hợp với Kinh Thánh dạy dỗ. Kinh Thánh dùng rất nhiều từ để miêu tả những việc này, bao gồm: “ làm việc lành”, “ làm công việc tốt lành” , “ điều thiện trước mặt mọi người” v.v…Ví dụ, chúng ta nhìn thấy một chi thể yếu đuối về đức tin, chúng ta khuyên bảo họ quay về với Chúa; Hay là thường xuyên gọi điện quan tâm đến chi thể trong Chúa, đây đều là những việc lành.

Còn “ việc ác” tức là không phù hợp với Kinh Thánh dạy dỗ. Ví dụ, chúng ta vì muốn một người nhận báp-têm mà đưa ra các điều kiện, chỉ cần họ nhận báp-têm thì có thể dùng bữa với Hội thánh, dất dắt thờ phượng v.v…Đây là việc ác, mang sự cứu rỗi của Đấng Christ đánh đổi lấy điều kiện có lợi.

Phao-lô nói, hãy giữ lấy điều lành, cũng là hãy tiếp tục làm lành, chứ đừng chỉ có 5 phút nhiệt huyết. Còn đối với việc ác cần phải “ngăn cấm”, cũng chính là cần tránh xa, để khỏi bị những việc này cám dỗ. Nếu chúng ta có thể sống đời sống như vậy, đó là một đời sống thánh khiết. Đây cũng là bổn phận của cơ đốc nhân, khi đối diện với cuộc sống cần phải vui mừng, đối diện với khó khăn cần phải cầu nguyện, đối diện với mọi kết quả cần phải tạ ơn.

感謝義工朋友的翻譯,讓越南的朋友也能閱讀論壇報的信仰好文章。非常歡迎其他語言的翻譯,讓我們一起把福音傳出去。聯絡信箱:[email protected]

採訪通告或新聞提供:我要聯絡
   |   
副刊各版投稿:我要投稿


請尊重版權:本文版權歸基督教論壇報所有。未經基督教論壇報授權,任何印刷性書籍報刊、網站及電子刊物不得轉載或大篇幅引用本報圖文。歡迎臉書、微博、line等各社群分享,請附上連結及註明出處,各網站及書籍報刊如需轉載引用,請來信申請版權或洽商正式新聞合作。