勿與世俗為友 Đừng làm bạn với thế gian

4030_勿與世俗為友


Dịch từ:基督教論壇報 https://www.ct.org.tw/1326135

◎ Người viết : Mục sư Khang Lai Xương      Người dịch : Jolie Nguyễn

“Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.”(Gia-cơ 4: 3-4). Đời sống gia đình, sinh hoạt nhóm nhỏ và thái độ làm việc của cơ đốc nhân đều không nên thế tục hoá, bởi vì thời gian và tinh thần sức lực của chúng ta có hạn, đừng nên lãng phí vào những việc thế gian.

Làm bạn với thế gian, có lúc vì chúng ta không muốn đắc tội với người khác, song nếu vì vậy mà phạm tội với Chúa, thì thật là ” được một mất mười “. Cho dù Chúa sẽ tha thứ, nhưng chúng ta cũng cần biết rằng, nếu một cơ đốc nhân cứ trường kỳ theo đuổi thú vui thế gian, thì đời sống thuộc linh chắc chắn sẽ tàn lụi.

Đây không có ý nói rằng chúng ta phải từ chối bất kỳ việc gì trong thế gian ( Cuộc sống của cơ đốc nhân trên đất này không thể nào tách rời với công việc thế gian, Chúa Giê-xu cũng từng tham dự tiệc cưới), nhưng muốn nói rằng lòng chúng ta đừng ham mến thế gian, hành vi của chúng ta đừng làm theo thế gian. Cầu xin Chúa giúp chúng ta học cách ” thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời “( Rô-ma 12:2), rèn luyện vâng phục hoàn toàn sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đời sống.

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2: 15- 17) . Mọi việc chúng ta làm, đều phải phù hợp với lẽ thật, vì vậy cần cố gắng hết sức dành nhiều thời gian cho học tập và tìm hiểu lẽ thật. Cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta để không bị ảnh hưởng bởi những việc thế gian, không bị vua thế gian hiếp đáp, suốt đời nương cậy Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa; được tự do trong lẽ thật, sống một đời sống tốt đẹp. Nếu bạn khao khát lẽ thật, chỉ cần cầu xin Đức Chúa Trời, Ngài chắc chắn sẽ ban thưởng cho bạn. Đồng thời, bạn cũng cần phải cố gắng đối phó với xác thịt, chuyên tâm làm đẹp lòng Chúa, đừng ham muốn hư danh. Cho dù vì vậy mà bị người khác hiểu nhầm, chịu sự sỉ nhục, thì vẫn vững lòng nương cậy Chúa, giữ đức tin làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vui mừng trong hoạn nạn. Bởi vì “sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên.” (II Cô-rinh-tô 4 :17).

感謝義工朋友的翻譯,讓越南的朋友也能閱讀論壇報的信仰好文章。非常歡迎其他語言的翻譯,讓我們一起把福音傳出去。聯絡信箱:[email protected]

採訪通告或新聞提供:我要聯絡
   |   
副刊各版投稿:我要投稿


請尊重版權:本文版權歸基督教論壇報所有。未經基督教論壇報授權,任何印刷性書籍報刊、網站及電子刊物不得轉載或大篇幅引用本報圖文。歡迎臉書、微博、line等各社群分享,請附上連結及註明出處,各網站及書籍報刊如需轉載引用,請來信申請版權或洽商正式新聞合作。