基督教論壇報 - 全球華人新聞網 » 外語區 https://www.ct.org.tw Thu, 19 Jul 2018 09:58:27 +0000 zh-TW hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.0.1 勿與世俗為友 Đừng làm bạn với thế gian https://www.ct.org.tw/1326928 https://www.ct.org.tw/1326928#comments Tue, 17 Jul 2018 09:00:39 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1326928 https://www.ct.org.tw/1326135 ◎ Người viết : Mục sư Khang Lai Xương Người dịch : Jolie Nguyễn ...]]>

Dịch từ:基督教論壇報 https://www.ct.org.tw/1326135

◎ Người viết : Mục sư Khang Lai Xương      Người dịch : Jolie Nguyễn

“Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.”(Gia-cơ 4: 3-4). Đời sống gia đình, sinh hoạt nhóm nhỏ và thái độ làm việc của cơ đốc nhân đều không nên thế tục hoá, bởi vì thời gian và tinh thần sức lực của chúng ta có hạn, đừng nên lãng phí vào những việc thế gian.

Làm bạn với thế gian, có lúc vì chúng ta không muốn đắc tội với người khác, song nếu vì vậy mà phạm tội với Chúa, thì thật là ” được một mất mười “. Cho dù Chúa sẽ tha thứ, nhưng chúng ta cũng cần biết rằng, nếu một cơ đốc nhân cứ trường kỳ theo đuổi thú vui thế gian, thì đời sống thuộc linh chắc chắn sẽ tàn lụi.

Đây không có ý nói rằng chúng ta phải từ chối bất kỳ việc gì trong thế gian ( Cuộc sống của cơ đốc nhân trên đất này không thể nào tách rời với công việc thế gian, Chúa Giê-xu cũng từng tham dự tiệc cưới), nhưng muốn nói rằng lòng chúng ta đừng ham mến thế gian, hành vi của chúng ta đừng làm theo thế gian. Cầu xin Chúa giúp chúng ta học cách ” thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời “( Rô-ma 12:2), rèn luyện vâng phục hoàn toàn sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đời sống.

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2: 15- 17) . Mọi việc chúng ta làm, đều phải phù hợp với lẽ thật, vì vậy cần cố gắng hết sức dành nhiều thời gian cho học tập và tìm hiểu lẽ thật. Cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta để không bị ảnh hưởng bởi những việc thế gian, không bị vua thế gian hiếp đáp, suốt đời nương cậy Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa; được tự do trong lẽ thật, sống một đời sống tốt đẹp. Nếu bạn khao khát lẽ thật, chỉ cần cầu xin Đức Chúa Trời, Ngài chắc chắn sẽ ban thưởng cho bạn. Đồng thời, bạn cũng cần phải cố gắng đối phó với xác thịt, chuyên tâm làm đẹp lòng Chúa, đừng ham muốn hư danh. Cho dù vì vậy mà bị người khác hiểu nhầm, chịu sự sỉ nhục, thì vẫn vững lòng nương cậy Chúa, giữ đức tin làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vui mừng trong hoạn nạn. Bởi vì “sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên.” (II Cô-rinh-tô 4 :17).

感謝義工朋友的翻譯,讓越南的朋友也能閱讀論壇報的信仰好文章。非常歡迎其他語言的翻譯,讓我們一起把福音傳出去。聯絡信箱:enews@ct.org.tw

]]>
https://www.ct.org.tw/1326928/feed 0
《鼓勵你心的一句話》不看自己所沒有的 Đừng nhìn vào những gì mình không có https://www.ct.org.tw/1326142 https://www.ct.org.tw/1326142#comments Thu, 05 Jul 2018 04:30:36 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1326142

Dịch từ:基督教論壇報 https://www.ct.org.tw/1325652

◎ Hình ảnh/Wayne     Lời văn/Evan     Dịch/ Jolie Nguyễn

Cho dù trở thành cơ đốc nhân, nhưng con người cũng khó tránh khỏi bị người, việc, vật ảnh hưởng tới, khiến cho tâm trạng lúc nên lúc xuống. Tôi đã quên mất từng quấn quýt với ai ? Trải qua những sự việc gì? Cho đến bây giờ chỉ còn nhớ duy nhất một hình ảnh, đó là tôi và mục sư ở đầu dây điện thoại bên kia, kể lể về tất cả những gì đã trải qua.

Căn nguyên của những suy nghĩ nôn nóng bất an

Mục sư vẫn như những lần trước yên lặng nghe tôi kể khổ, bỗng nhiên tôi dừng lại, muốn nghe xem ý kiến của mục sư, nhưng lại chỉ nghe thấy mục sư chậm rãi nói : “ Hãy cảm tạ ! Đừng nhìn vào những gì mình không có, nhưng tập trung vào những gì mình có mà cảm tạ Chúa !”

Giống như một tia chớp đánh vào não của tôi, lại như một âm thanh nhỏ nhẹ nhắc nhở trong lòng tôi : “ Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.”(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18), những lời của sứ đồ Phao-lô đã trả lời thay cho sự nhắc nhở của mục sư.

Nói về việc cảm tạ, nếu không có chuyện gì xảy xa thì thật dễ dàng làm được, và cũng rất vui mừng để nói về sự cảm tạ, nhưng nếu gặp phải chút ít bất lợi, thì vô hình trung lại để cho căn nguyên của cái tôi, phóng đại những khó khăn đang gặp phải, hoặc là rơi vào cái lưới tự thương tự hại. Một chút sao nhãng thôi, trong cuộc sống có nhiều việc không liên quan đến giá trị tín ngưỡng, nhưng lại khiến chúng ta cảm thấy nôn nóng bất an, mà quên đếm những ân điển cao sâu rộng lớn của Chúa.

Cảm tạ là phẩm cách đời sống cần không ngừng rèn luyện. Nhìn lại, tôi cảm ơn mục sư ngày hôm đó đã đánh đòn cảnh tỉnh tôi, tôi cũng tin rằng Chúa đang khơi dậy trong lòng tôi những việc thiện lạ lùng. Cho nên, từ ngày đó trở đi, tôi quyết chí bất luận tình cảnh ra sao, sẽ luôn nương cậy Chúa để trở thành người “phàm việc gì cũng cảm tạ Chúa!”

“Không nhìn vào những gì mình không có, tập trung vào những gì mình có.” Cho nên, tôi vì chính mình có được tứ chi khoẻ mạnh, một gia đình hoàn thiện đã sinh dưỡng tôi, cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng đều khoẻ mạnh, lấy được một người chồng yêu thương tôi, nhờ Chúa ban phước có một đứa con đáng yêu, vì tất cả những điều này mà dâng lời cảm tạ Chúa.

Tầm nhìn đời sống của tôi bắt đầu biến đổi, nếu trước tôi đã từng cảm thấy dường như đại sự “ngày tận thế”, tức thì tất cả giống như cát bụi trên vai có thể nhẹ nhàng phủi sạch đi. Thì ra, Chúa muốn chúng ta học được cách cảm tạ, để giúp chúng ta nhận được thêm sự vui mừng, bình an thật trong Ngài.

Thói quen tốt đối diện với nan đề trong đời sống

Sau này tôi hiểu ra, phẩm cách của đời sống cần phải được rèn luyện theo thời gian, không có con đường tắt. Nếu hôm nay đã vượt qua ngưỡng cửa này, hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ, đồng thời cũng chuẩn bị chính mình để bước vào ngưỡng cửa tiếp theo, đây giống như cách luyện vàng, đời sống trong tay Chúa sẽ ngày càng tinh khiết.

Học được cách “phàm việc gì cũng cảm tạ” trở thành bí quyết của tôi khi đối diện với nan đề, nó khiến tôi khi ở trong trũng mà vẫn có sự trông cậy, cũng giống như khi ở trong phòng tối, nhìn theo ánh sáng xuyên qua kẽ vách tường – Có vẻ như bốn bề vây kín, nhưng mặt trời vẫn mọc ở phía đông và lặn ở phía tây, Chúa vẫn cai quản vạn vật, và tôi vẫn ở trong tay Ngài. Vì tôi vẫn còn nhìn thấy ánh sáng này, điều đó cũng đủ để tôi cảm tạ Chúa – Đấng hằng yêu tôi !

感謝義工朋友的翻譯,讓越南的朋友也能閱讀論壇報的信仰好文章。非常歡迎其他語言的翻譯,讓我們一起把福音傳出去。聯絡信箱:enews@ct.org.tw

]]>
https://www.ct.org.tw/1326142/feed 0
基督徒重生後 該有3個生命特質3 đặc điểm cần có của cơ đốc nhân sau khi tái sanh https://www.ct.org.tw/1324187 https://www.ct.org.tw/1324187#comments Fri, 25 May 2018 10:38:03 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1324187

Dịch từ:基督教論壇報 https://www.ct.org.tw/1317372#ixzz5FZhvwTfP

◎Mục sư Vương Nãi Thuần viết          …

此篇內容僅限付費會員觀看。付費會員請登入後觀看。

]]>
https://www.ct.org.tw/1324187/feed 0
斷捨離!八句能幫你放下過去的佳言Buông tay ! 8 câu nói hay giúp bạn rũ bỏ quá khứ https://www.ct.org.tw/1324185 https://www.ct.org.tw/1324185#comments Fri, 25 May 2018 10:27:30 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1324185

Dịch từ:基督教論壇報 https://www.ct.org.tw/1302020

Jolie Nguyễn  dịch

Gần đây, nhà văn Yvonne I. Wil…

此篇內容僅限付費會員觀看。付費會員請登入後觀看。

]]>
https://www.ct.org.tw/1324185/feed 0
十一個簡單有力的每日禱告文11 lời cầu nguyện ngắn gọn nhưng năng quyền https://www.ct.org.tw/1323454 https://www.ct.org.tw/1323454#comments Fri, 11 May 2018 10:22:08 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1323454

Dịch từ : 基督教論壇報 https://www.ct.org.tw/1290252

Jolie Nguyễn dịch

Về vấn đề cầu nguyện, chúng t…

此篇內容僅限付費會員觀看。付費會員請登入後觀看。

]]>
https://www.ct.org.tw/1323454/feed 0
蒙召全職事奉求印證 Tìm cầu ấn chứng cho sự kêu gọidâng mình hầu việc. https://www.ct.org.tw/1323452 https://www.ct.org.tw/1323452#comments Fri, 11 May 2018 10:12:25 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1323452

Dịch từ : 基督教論壇報  https://www.ct.org.tw/1171699

Jolie Nguyễn  dịch

Mỗi cơ đốc nhân đều có một …

此篇內容僅限付費會員觀看。付費會員請登入後觀看。

]]>
https://www.ct.org.tw/1323452/feed 0
基督徒如何警醒禱告?這三件事你不可不知 Cơ đốc nhân cần tỉnh thức cầu nguyện như thế nào? Đây là 3 điều mà bạn không thể không biết. https://www.ct.org.tw/1323446 https://www.ct.org.tw/1323446#comments Fri, 11 May 2018 10:05:17 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1323446

Dịch từ:基督教論壇報:https://www.ct.org.tw/1322053

Jolie Nguyễn dịch

I Phi-e-rơ 4:7 nói : “ Sự cuối …

此篇內容僅限付費會員觀看。付費會員請登入後觀看。

]]>
https://www.ct.org.tw/1323446/feed 0