基督教論壇報 - 全球華人新聞網 » 外語區 https://www.ct.org.tw Thu, 23 May 2019 07:26:28 +0000 zh-TW hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.0.1 每日七步信靠上帝 Mỗi ngày 7 bước tin cậy Đức Chúa Trời https://www.ct.org.tw/1327993 https://www.ct.org.tw/1327993#comments Tue, 07 Aug 2018 06:30:29 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1327993

Nguồn tài liệu:基督教論壇報 https://www.ct.org.tw/1326927

◎ Người dịch: Jolie Nguyễn

Châm ngôn 3:5-6 nói:“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” Đây là một trong những đoạn Kinh Thánh mà tôi thích nhất, tôi dán nó lên màn hình máy tính của tôi, đọc thuộc lòng mỗi ngày.

Dần theo sự lớn lên về thuộc linh, tôi dần dần học được cách từ bỏ ham muốn làm chủ trong mọi việc, và càng nương cậy Đức Chúa Trời nhiều hơn. Tôi quy nạp ra 7 điều toàn tâm nương cậy Chúa, nếu mỗi ngày đều làm theo như vậy, thì tôi tin rằng bạn sẽ càng nương cậy vào sự dẫn dắt của Chúa nhiều hơn.

cross-2563924_1920

1. Không nương cậy chính mình: Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mỗi người đều phải cố gắng hết sức để giành được mọi thứ dưới sự cung cấp có hạn, nhưng nương cậy Chúa mới là điều cần thiết nhất ( Châm ngôn 3:5), nếu chỉ nương dựa vào bản thân mà thôi, thì cuối cùng sẽ mang đến sự thất vọng. Muốn sống một đời sống mà Chúa kêu gọi, cần phải học cách nghỉ ngơi trong sự ở cùng của Chúa, nhưng đây lại là điều khó nhất. Nếu bạn cảm thấy tự mình không thể nào tin cậy Chúa, mời bạn tiến hành bước thứ hai sau đây.

2. Kêu cầu Chúa: Chúng ta cần bắt đầu từ môi miệng và suy nghĩ đầu phục Chúa, kêu cầu Chúa là biểu hiện nương cậy Ngài ( Châm ngôn 3:6). Khi chúng ta quỳ gối cầu nguyện, chính là thừa nhận rằng đường lối Ngài cao hơn đường lối của chúng ta. Sau khi dâng đời sống đầu phục trong tay Ngài, tiếp đến là bước thứ ba.

3. Tránh khỏi gian ác: Thế giới của chúng ta có quá nhiều điều có thể làm xáo trộn mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Trong sách I Giăng 2: 16, Giăng chỉ ra các việc thế gian, đó là “sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời”. Khi chúng ta tận hưởng những niềm vui này trên thế gian, thì rất có thể những việc này sẽ trở thành chướng ngại vật của chúng ta. Vì vậy cần phải khắc ghi, Đức Chúa Trời mới là nguồn gốc của mọi sự chúc phước, chính Ngài mới có thể giúp chúng ta sống một đời sống tốt lành.

4. Đặt Chúa ở vị trí thứ nhất: Chúng ta thường có xu hướng nắm thật chặt những gì chúng ta có. Nhưng học cách đặt Chúa ở vị trí đầu tiên, có nghĩa là chúng ta phải tin rằng mọi thứ đều đến từ Ngài, bao gồm cả tiền bạc của chúng ta. Nếu chúng ta có thể làm được như vậy, là đang thừa nhận rằng chúng ta phụ thuộc vào Ngài biết bao nhiêu.

5. Dùng lời Chúa để xem xét bản thân: Nếu thành thật xem xét bản thân một cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ phát hiện ra bản thân có quá nhiều vấn đề, bao gồm cả việc tìm lý lẽ biện bạch cho hành vi của chính mình, ít nhất tôi cũng là người như thế. Nếu chúng ta thực sự tin cậy Chúa, chúng ta cần phải hiểu rằng, phải dựa vào sự soi sáng của lời Chúa, thì chúng ta mới có thể bước đi trên con đường công chính.

6. Nghe theo Thánh Linh: Đức Chúa Trời hứa ban cho Thánh Linh, hằng ngày dẫn dắt chúng ta, chỉ cần chúng ta thuận phục Đức Thánh Linh, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta trong mọi lúc, khiến chúng ta nhớ lại tất cả những gì Chúa đã phán với chúng ta ( Giăng 14:26)

jesus-3498784_1920

7. Yên nghỉ trong tình yêu của Chúa: Sống trong một thế giới đầy dẫy những khó khăn, khiến con người không kiềm nổi suy đoán: Chúa có thực sự quan tâm đến chúng ta hay không ? Có thể bạn sẽ hỏi: “Khi tôi cần Chúa, Ngài đang ở đâu ?” Chúng ta cần phải tin tưởng chắc chắn rằng, ngay cả khi bản thân rơi vào tình cảnh hỗn loạn, Chúa vẫn luôn ở cùng chúng ta, Ngài dựa qua cách chúng ta đối diện với thử thách để dạy dỗ chúng ta, làm thế nào để toàn tâm tin cậy Ngài. Ngài cũng từng hứa: “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” ( Ma-thi-ơ 28:20 )

]]>
https://www.ct.org.tw/1327993/feed 0
勿與世俗為友 Đừng làm bạn với thế gian https://www.ct.org.tw/1326928 https://www.ct.org.tw/1326928#comments Tue, 17 Jul 2018 09:00:39 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1326928

Dịch từ:基督教論壇報 https://www.ct.org.tw/1326135

◎ Người viết : Mục sư Khang Lai Xương      Người dịch : Jolie Nguyễn

“Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.”(Gia-cơ 4: 3-4). Đời sống gia đình, sinh hoạt nhóm nhỏ và thái độ làm việc của cơ đốc nhân đều không nên thế tục hoá, bởi vì thời gian và tinh thần sức lực của chúng ta có hạn, đừng nên lãng phí vào những việc thế gian.

Làm bạn với thế gian, có lúc vì chúng ta không muốn đắc tội với người khác, song nếu vì vậy mà phạm tội với Chúa, thì thật là ” được một mất mười “. Cho dù Chúa sẽ tha thứ, nhưng chúng ta cũng cần biết rằng, nếu một cơ đốc nhân cứ trường kỳ theo đuổi thú vui thế gian, thì đời sống thuộc linh chắc chắn sẽ tàn lụi.

Đây không có ý nói rằng chúng ta phải từ chối bất kỳ việc gì trong thế gian ( Cuộc sống của cơ đốc nhân trên đất này không thể nào tách rời với công việc thế gian, Chúa Giê-xu cũng từng tham dự tiệc cưới), nhưng muốn nói rằng lòng chúng ta đừng ham mến thế gian, hành vi của chúng ta đừng làm theo thế gian. Cầu xin Chúa giúp chúng ta học cách ” thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời “( Rô-ma 12:2), rèn luyện vâng phục hoàn toàn sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đời sống.

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2: 15- 17) . Mọi việc chúng ta làm, đều phải phù hợp với lẽ thật, vì vậy cần cố gắng hết sức dành nhiều thời gian cho học tập và tìm hiểu lẽ thật. Cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta để không bị ảnh hưởng bởi những việc thế gian, không bị vua thế gian hiếp đáp, suốt đời nương cậy Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa; được tự do trong lẽ thật, sống một đời sống tốt đẹp. Nếu bạn khao khát lẽ thật, chỉ cần cầu xin Đức Chúa Trời, Ngài chắc chắn sẽ ban thưởng cho bạn. Đồng thời, bạn cũng cần phải cố gắng đối phó với xác thịt, chuyên tâm làm đẹp lòng Chúa, đừng ham muốn hư danh. Cho dù vì vậy mà bị người khác hiểu nhầm, chịu sự sỉ nhục, thì vẫn vững lòng nương cậy Chúa, giữ đức tin làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vui mừng trong hoạn nạn. Bởi vì “sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên.” (II Cô-rinh-tô 4 :17).

感謝義工朋友的翻譯,讓越南的朋友也能閱讀論壇報的信仰好文章。非常歡迎其他語言的翻譯,讓我們一起把福音傳出去。聯絡信箱:enews@ct.org.tw

]]>
https://www.ct.org.tw/1326928/feed 0
《鼓勵你心的一句話》不看自己所沒有的 Đừng nhìn vào những gì mình không có https://www.ct.org.tw/1326142 https://www.ct.org.tw/1326142#comments Thu, 05 Jul 2018 04:30:36 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1326142

Dịch từ:基督教論壇報 https://www.ct.org.tw/1325652

◎ Hình ảnh/Wayne     Lời văn/Evan     Dịch/ Jolie Nguyễn

Cho dù trở thành cơ đốc nhân, nhưng con người cũng khó tránh khỏi bị người, việc, vật ảnh hưởng tới, khiến cho tâm trạng lúc nên lúc xuống. Tôi đã quên mất từng quấn quýt với ai ? Trải qua những sự việc gì? Cho đến bây giờ chỉ còn nhớ duy nhất một hình ảnh, đó là tôi và mục sư ở đầu dây điện thoại bên kia, kể lể về tất cả những gì đã trải qua.

Căn nguyên của những suy nghĩ nôn nóng bất an

Mục sư vẫn như những lần trước yên lặng nghe tôi kể khổ, bỗng nhiên tôi dừng lại, muốn nghe xem ý kiến của mục sư, nhưng lại chỉ nghe thấy mục sư chậm rãi nói : “ Hãy cảm tạ ! Đừng nhìn vào những gì mình không có, nhưng tập trung vào những gì mình có mà cảm tạ Chúa !”

Giống như một tia chớp đánh vào não của tôi, lại như một âm thanh nhỏ nhẹ nhắc nhở trong lòng tôi : “ Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.”(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18), những lời của sứ đồ Phao-lô đã trả lời thay cho sự nhắc nhở của mục sư.

Nói về việc cảm tạ, nếu không có chuyện gì xảy xa thì thật dễ dàng làm được, và cũng rất vui mừng để nói về sự cảm tạ, nhưng nếu gặp phải chút ít bất lợi, thì vô hình trung lại để cho căn nguyên của cái tôi, phóng đại những khó khăn đang gặp phải, hoặc là rơi vào cái lưới tự thương tự hại. Một chút sao nhãng thôi, trong cuộc sống có nhiều việc không liên quan đến giá trị tín ngưỡng, nhưng lại khiến chúng ta cảm thấy nôn nóng bất an, mà quên đếm những ân điển cao sâu rộng lớn của Chúa.

Cảm tạ là phẩm cách đời sống cần không ngừng rèn luyện. Nhìn lại, tôi cảm ơn mục sư ngày hôm đó đã đánh đòn cảnh tỉnh tôi, tôi cũng tin rằng Chúa đang khơi dậy trong lòng tôi những việc thiện lạ lùng. Cho nên, từ ngày đó trở đi, tôi quyết chí bất luận tình cảnh ra sao, sẽ luôn nương cậy Chúa để trở thành người “phàm việc gì cũng cảm tạ Chúa!”

“Không nhìn vào những gì mình không có, tập trung vào những gì mình có.” Cho nên, tôi vì chính mình có được tứ chi khoẻ mạnh, một gia đình hoàn thiện đã sinh dưỡng tôi, cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng đều khoẻ mạnh, lấy được một người chồng yêu thương tôi, nhờ Chúa ban phước có một đứa con đáng yêu, vì tất cả những điều này mà dâng lời cảm tạ Chúa.

Tầm nhìn đời sống của tôi bắt đầu biến đổi, nếu trước tôi đã từng cảm thấy dường như đại sự “ngày tận thế”, tức thì tất cả giống như cát bụi trên vai có thể nhẹ nhàng phủi sạch đi. Thì ra, Chúa muốn chúng ta học được cách cảm tạ, để giúp chúng ta nhận được thêm sự vui mừng, bình an thật trong Ngài.

Thói quen tốt đối diện với nan đề trong đời sống

Sau này tôi hiểu ra, phẩm cách của đời sống cần phải được rèn luyện theo thời gian, không có con đường tắt. Nếu hôm nay đã vượt qua ngưỡng cửa này, hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ, đồng thời cũng chuẩn bị chính mình để bước vào ngưỡng cửa tiếp theo, đây giống như cách luyện vàng, đời sống trong tay Chúa sẽ ngày càng tinh khiết.

Học được cách “phàm việc gì cũng cảm tạ” trở thành bí quyết của tôi khi đối diện với nan đề, nó khiến tôi khi ở trong trũng mà vẫn có sự trông cậy, cũng giống như khi ở trong phòng tối, nhìn theo ánh sáng xuyên qua kẽ vách tường – Có vẻ như bốn bề vây kín, nhưng mặt trời vẫn mọc ở phía đông và lặn ở phía tây, Chúa vẫn cai quản vạn vật, và tôi vẫn ở trong tay Ngài. Vì tôi vẫn còn nhìn thấy ánh sáng này, điều đó cũng đủ để tôi cảm tạ Chúa – Đấng hằng yêu tôi !

感謝義工朋友的翻譯,讓越南的朋友也能閱讀論壇報的信仰好文章。非常歡迎其他語言的翻譯,讓我們一起把福音傳出去。聯絡信箱:enews@ct.org.tw

]]>
https://www.ct.org.tw/1326142/feed 0
基督徒重生後 該有3個生命特質3 đặc điểm cần có của cơ đốc nhân sau khi tái sanh https://www.ct.org.tw/1324187 https://www.ct.org.tw/1324187#comments Fri, 25 May 2018 10:38:03 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1324187

Dịch từ:基督教論壇報 https://www.ct.org.tw/1317372#ixzz5FZhvwTfP

◎Mục sư Vương Nãi Thuần viết            Jolie Nguyễn dịch

Kinh Thánh : I Tê-sa-lô-ni -ca 5 : 16-22

Bắt đầu từ giây phút chúng ta nhận báp-têm, thì được gọi là cơ đốc nhân, đây chính là chúng ta quyết định nhận Chúa Giê xu Christ làm cứu Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng, bất luận trở thành cơ đốc nhân bao lâu rồi, chúng ta đều phải suy nghĩ vấn đề này : Trước và sau khi tin Chúa, chúng ta có gì khác biệt không ?

Ba đặc điểm đời sống mới của cơ đốc nhân

Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết, đời sống của cơ đốc nhân cần có ba đặc trưng, đó là : Vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn. Đây là ba nguyên tố mà mỗi cơ đốc nhân đều có thể kinh nghiệm, hơn nữa là mỗi ngày đều phải kinh nghiệm. Tôi thật khó để tưởng tượng, một cơ đốc nhân mà ngày nào cũng mặt mày nhăn nhó, họ có thật sự nhận biết Chúa Jêsus Christ ; Một cơ đốc nhân mà chưa bao giờ cầu nguyện, cũng chỉ là gắn mác cơ đốc nhân mà thôi ; Một cơ đốc nhân mà không biết tạ ơn, thật ra họ không nhận biết chính mình.

Phao-lô nói, cần thể hiện ra ba đặc điểm này, đây chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Phao-lô không chỉ khuyên dạy Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca cần kinh nghiệm được điều này, mà ông còn khuyên dạy Hội thánh Phi-líp nữa. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ ”(Phi-líp 4: 16-17), chúng ta sẽ nhận được sự bình an trong Chúa Jêsus Christ.

Chúng ta cùng xem ba đặc điểm của cơ đốc nhân :

 1. Vui mừng : Phao-lô cho chúng ta biết, thật lòng tin cậy Jêsus Christ thì sẽ có thể sống đời sống mớ Đặc điểm của đời sống mới này, trước hết là vui mừng. Cơ đốc nhân cần phải có một đời sống vui mừng, ở đây không nói rằng cơ đốc nhân sẽ không gặp khó khăn, nhưng trong mọi hoàn cảnh cơ đốc nhân cũng đều có thể vui mừng. Bởi vì, bất luận trong tình cảnh như thế nào, chúng ta đều nhận được sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời toàn năng.
 2. Cầu nguyện : Đặc điểm thứ hai của đời sống mới là cầu nguyệ Phao-lô nói, chúng ta phải “ cầu nguyện không thôi”, nhưng không phải cả ngày không làm gì cả, chỉ cầu nguyện thôi. Ý của Phao-lô là, chúng ta cần để cầu nguyện trở thành một thói quen trong đời sống, mỗi ngày có thì giờ cố định để cùng anh chị em trong Chúa hoặc tự mình cầu nguyện với Chúa; Cũng có thể nói chuyện với Chúa bất cứ lúc nào trong đời sống thường ngày. Thời gian cầu nguyện có thể dài, cũng có thể chỉ một vài câu đơn giản nói chuyện với Chúa. Cầu nguyện không bị gò bó bởi hình thức, nhưng quan trọng là tấm lòng chân thật của chúng ta.
 3. Tạ ơn : Đặc điểm thứ ba của đời sống mới là tạ ơn. Phao-lô nói “phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa”, có nghĩa là bất kể chúng ta gặp phải tình cảnh như thế nào, đều phải đối diện bằng tấm lòng tạ ơn. Chúng ta nên cảm ơn Chúa về mọi kết quả, kết quả này có thể không phải là những gì chúng ta mong đợi, nhưng chúng ta tin Chúa là Đấng thành tín và tốt lành, cho nên sự sắp xếp của Ngài là tốt đẹp nhấ

Trên đây là những đặc điểm mà đời sống cơ đốc nhân cần có. Trong sách Phi-líp chương 4 và I Tê-sa-lô-ni-ca chương 5, Phao-lô đều nói về những việc giống nhau, và đều có một mấu chốt, đó là “ ở trong Chúa Jêsus Christ”. Có nghĩa là, nhờ tin cậy vào Chúa Jêsus chúng ta mới có thể sống đời sống mới này được.

Nếu chúng ta thật sự tin cậy Chúa Jêsus, chúng ta sẽ luôn luôn vui mừng, có thói quen cầu nguyện, và đồng thời tạ ơn về mọi tình huống mà chúng ta gặp phải. Đây là kinh nghiệm của một đời sống hoàn toàn mới, cũng như Phao-lô đã nói trong sách Ê-phê-sô 2:13 : “ Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi”.

Rõ ràng, đời sống mới này là đời sống có sức sống, và được thể hiện ở trong Chúa Jêsus Christ. Cơ đốc nhân thể hiện đời sống như vậy là để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng để hoàn thành ý muốn của Chúa thì cần phải có sự khôn ngoan, cần phải hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời là gì?

Trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-20, Phao-lô chỉ ra cho chúng ta biết hai động lực để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời : Một là, sự cảm động của Đức Thánh Linh; Hai là, lời của tiên tri.

Đừng dập tắt sự cảm động của Thánh Linh

Thánh Linh cảm động là ở bên trong, lời của tiên tri là ở bên ngoài. Bất luận là bên trong hay bên ngoài, đều là bày tỏ năng quyền của cơ đốc nhân, để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta cần học cách nương cậy năng quyền của Chúa Jêsus Christ, và có sự nhạy bén đối với ý muốn của Đức Chúa Trời.

Phao-lô nói “ đừng dập tắt Thánh Linh” , là muốn cho chúng ta biết, chúng ta cần có phản hồi với sự cảm động của Đức Thánh Linh. Có những khi, chúng ta chậm chạp với sự cảm động của Thánh Linh, lâu dần không có hành động, sự cảm động này sẽ mất đi.

Có một người anh em, trong khi tĩnh nguyện, trong lòng có sự cảm động vào trường Thần học để được trang bị, nhưng anh không có hành động ngay, mà lại cầu nguyện với Chúa trước. Đây là hành động đúng đắn, đối với một số sự cảm động cần phải tìm kiếm trước, để chắc chắn xem có phải là ý muốn của Chúa hay không, rồi mới hành động. Lúc đầu, người anh em này không thảo luận với bất cứ ai, chỉ cầu nguyện riêng tư với Chúa. Một, hai tuần sau, bỗng nhiên mục sư của anh nói với anh,  con nên học Kinh Thánh sâu hơn, vào trường Thần học để học là một lựa chọn tốt. Và còn một anh em khác nữa nói với anh, anh thích chia sẻ về Kinh Thánh như vậy, nếu có thể vào trường Thần học thì thật tốt biết bao. Đây rất có thể là sự thúc giục  của Đức Thánh Linh, muốn người anh em này vào trường Thần học để trang bị.

Đừng khinh dể lời tiên tri

Phao-lô nói “ đừng khinh dể lời tiên tri”. Ở đây muốn nhắc nhở cơ đốc nhân, cần coi trọng sự dạy dỗ về lẽ thật. Có những cơ đốc nhân, sau khi nhận báp-têm xong, không bao giờ đọc Kinh Thánh, và cũng không muốn tìm hiểu Kinh Thánh. Không yêu thích bài giảng Chúa nhật, lớp học Kinh Thánh, nhóm nhỏ, lúc nào nghĩ tới thì đến Hội thánh, sau giờ nhóm thì lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa. Lẽ thật dường như không quan trọng đối với những cơ đốc nhân như thế này, họ có riêng một bộ triết lý đời sống hoặc tiêu chuẩn giải Kinh, nhưng rất có thể là đã khinh dể lời tiên tri.

Bất luận là Thánh Linh cảm động bên trong, hay lời tiên tri bên ngoài, đều là muốn chúng ta hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này liên quan đến một vấn đề đáng chú ý khác, đó là sự bày tỏ của năng quyền siêu nhiên, nói một cách trực tiếp là “ phép lạ”.

Ở thế kỷ 21 này, Chúa còn làm phép lạ không ? Tất nhiên là có. Năng quyền của Chúa chưa bao giờ giảm bớt. Vậy nên, trước kia Chúa có thể bày tỏ phép lạ, ngày nay đương nhiên là cũng vậy. Chúng ta cần phải tin rằng, ngày nay vẫn có những phép lạ, nhưng đức tin của chúng ta không nên xây dựng trên phép lạ.

Vì vậy, Phao-lô nói tiếp “ hãy xem xét mọi việc”. Trước “xem xét ” là nói đến “Thánh Linh cảm động” và “ lời tiên tri”. Đây là thái độ mà mỗi cơ đốc nhân cần có đối với công việc thuộc linh. Chúng ta nên cởi mở với những việc Chúa muốn chúng ta làm, nhưng cũng nên thận trọng.

Trong sách I Giăng 4:1, sứ đồ Giăng cũng nhắc nhở chúng ta : “ chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ ”, nếu chúng ta không xem xét, mà đi theo các tiên tri giả, thì chúng ta phải chiu trách nhiệm cho hành vi của chúng ta.

Giữ lấy việc lành thuộc linh

Phao-lô ngoài việc muốn chúng ta kiểm nghiệm, còn muốn chúng ta tiến hành sàng lọc những việc thuộc linh. Ông phân loại công việc thuộc linh thành “ việc lành” và “ các loại việc ác”.

Việc lành, tức là những việc phù hợp với Kinh Thánh dạy dỗ. Kinh Thánh dùng rất nhiều từ để miêu tả những việc này, bao gồm: “ làm việc lành”, “ làm công việc tốt lành” , “ điều thiện trước mặt mọi người” v.v…Ví dụ, chúng ta nhìn thấy một chi thể yếu đuối về đức tin, chúng ta khuyên bảo họ quay về với Chúa; Hay là thường xuyên gọi điện quan tâm đến chi thể trong Chúa, đây đều là những việc lành.

Còn “ việc ác” tức là không phù hợp với Kinh Thánh dạy dỗ. Ví dụ, chúng ta vì muốn một người nhận báp-têm mà đưa ra các điều kiện, chỉ cần họ nhận báp-têm thì có thể dùng bữa với Hội thánh, dất dắt thờ phượng v.v…Đây là việc ác, mang sự cứu rỗi của Đấng Christ đánh đổi lấy điều kiện có lợi.

Phao-lô nói, hãy giữ lấy điều lành, cũng là hãy tiếp tục làm lành, chứ đừng chỉ có 5 phút nhiệt huyết. Còn đối với việc ác cần phải “ngăn cấm”, cũng chính là cần tránh xa, để khỏi bị những việc này cám dỗ. Nếu chúng ta có thể sống đời sống như vậy, đó là một đời sống thánh khiết. Đây cũng là bổn phận của cơ đốc nhân, khi đối diện với cuộc sống cần phải vui mừng, đối diện với khó khăn cần phải cầu nguyện, đối diện với mọi kết quả cần phải tạ ơn.

感謝義工朋友的翻譯,讓越南的朋友也能閱讀論壇報的信仰好文章。非常歡迎其他語言的翻譯,讓我們一起把福音傳出去。聯絡信箱:enews@ct.org.tw

]]>
https://www.ct.org.tw/1324187/feed 0
斷捨離!八句能幫你放下過去的佳言Buông tay ! 8 câu nói hay giúp bạn rũ bỏ quá khứ https://www.ct.org.tw/1324185 https://www.ct.org.tw/1324185#comments Fri, 25 May 2018 10:27:30 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1324185

Dịch từ:基督教論壇報 https://www.ct.org.tw/1302020

Jolie Nguyễn  dịch

Gần đây, nhà văn Yvonne I. Wilson đã chia sẻ những câu nói hay liên quan đến vấn đề “ buông tay ”, hi vọng có thể giúp độc giả quên đi quá khứ, phấn đấu tiến về phía trước.

Có một cuộc chiến trong lòng mà chúng ta phải đối diện mỗi ngày, đó là chúng ta có bằng lòng vứt bỏ tất cả những gì trong quá khứ, bất luận đó là kinh nghiệm thất bại, ký ức đau thương hay những người từng làm tổn thương, thậm chí phản bội chúng ta ?

 Bạn sẽ nhận được tự do

“Buông tay”, đây thực sự là một việc vô cùng khó khăn, nhưng một khi bạn làm được rồi, bạn sẽ được tự do và được đầy dẫy năng lượng. Rũ bỏ quá khứ cũng chính là, bạn phải tha thứ cho những người : người làm tổn thương bạn và chính mình bạn, đồng thời chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm.

Đối với cá nhân tôi, “ buông tay” là việc không hề dễ dàng, nhưng theo thời gian, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi năng lực để đưa ra những lựa chọn đúng đắn, chính vì vậy tôi có thể trưởng thành, sống một đời sống phong phú theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Ở đây, tôi muốn chia sẻ những câu nói hay khiến người tỉnh ngộ, hi vọng có thể giúp ích cho mọi người.

 1. “ Buông tay không có nghĩa là bạn không còn để ý đến một ai đó, nhưng là giác ngộ ra người duy nhất mà bạn có thể nắm giữ là chính bạn ”. Nhà văn Deborah Reber
 2. “ Buông tay là thể hiện bạn chấp nhận một số người chỉ là khách qua đường trong cuộc đời bạn, chứ không phải là định mệnh của bạn”. Nhà văn, nhà diễn giả truyền cảm hứng Mỹ, Steve Maraboli
 3. “ Hãy để cho Đức Chúa Trời nắm giữ cuộc đời bạn ! Ngài có thể làm được nhiều hơn những gì bạn làm”. Nhà truyền giảng Dwight L. Moody
 4. “ Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ”. Sứ đồ Phao-lô, Phi-líp 3:13-14
 5. “ Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao ? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy ra trong nơi sa mạc”. Ê-sai 43: 18-19
 6. “ Hành trình tuyệt vời ngày hôm nay chỉ có thể bắt đầu khi bạn học được cách rũ bỏ ngày hôm qua”. Nhà văn, nhà diễn giả truyền cảm hứng Mỹ, Steve Maraboli
 7. “ Chấp nhận chính mình, yêu chính mình, không ngừng tiến về phía trước! Nếu bạn muốn bay, bạn phải vứt bỏ đi những gánh nặng trên mình”. Nhà văn Roy T. Bennett
 8. “ Có những lúc bạn cần phải đánh mất chính mình trước, rồi mới có thể tìm lại được chính mình. Nếu có một người nào đó là định mệnh trong cuộc đời bạn, bất luận hiện tại người đó đã ra đi hay chưa, nhưng khi thì giờ đến, Đức Chúa Trời sẽ mang người đó vào lại hành trình trong cuộc đời của bạn”. Nhà văn Yvonne I. Wilson

(Nguồn tài liệu:Empowerment Moments Blog)

感謝義工朋友的翻譯,讓越南的朋友也能閱讀論壇報的信仰好文章。非常歡迎其他語言的翻譯,讓我們一起把福音傳出去。聯絡信箱:enews@ct.org.tw

]]>
https://www.ct.org.tw/1324185/feed 0
十一個簡單有力的每日禱告文11 lời cầu nguyện ngắn gọn nhưng năng quyền https://www.ct.org.tw/1323454 https://www.ct.org.tw/1323454#comments Fri, 11 May 2018 10:22:08 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1323454

Dịch từ : 基督教論壇報 https://www.ct.org.tw/1290252

Jolie Nguyễn dịch

Về vấn đề cầu nguyện, chúng ta có khi xảy ra thắc mắc như thế này : “ Rốt cuộc thời gian cầu nguyện kéo dài bao lâu mới là lời cầu nguyện có hiệu quả ? Có phải Chúa càng muốn lắng nghe những lời cầu nguyện dài một, hai tiếng, thậm chí là ba tiếng đồng hồ không ?

Có phải những lời câù nguyện lặp đi lặp lại mới thể hiện sự kiên quyết và thành khẩn ? Trong sách phúc âm Ma-thi-ơ 6:7-8 có nói đến : “ Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài ”.

Nhà văn Yvonne I. Wilson thường viết trong blog của bà “ thời khắc năng quyền ”, khích lệ người ta nương dựa Chúa để lấy lại sức lực. Trong một bài viết về vấn đề cầu nguyện “ 11 lời cầu nguyện ngắn gọn, hiệu quả mỗi ngày ”đã nhắc nhở chúng ta, cầu nguyện có thể ngắn có thể dài, có thể là cá nhân hoặc đoàn thể, có thể lớn tiếng cầu nguyện cũng có thể cầu nguyện trong sự yên lặng với Chúa; Bất cứ hình thức nào, đều phải có sự giao thông, trò chuyện chân thật với Chúa, tuyệt đối không được vì sự khen thưởng hay ca ngợi của công chúng.

Ngoài ra, dẫu lời cầu nguyện rất ngắn chỉ một câu,  so với lời cầu nguyện dài thì đều có hiệu quả như nhau, thậm chí còn có hiệu quả hơn lời cầu nguyện rườm rà, nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại.

Dưới đây là những lời cầu nguyện ngắn gọn nhưng đầy năng quyền, có thể dùng để cầu nguyện hàng ngày. Bạn không chỉ nhìn thấy hiệu quả của lời cầu nguyện, mà còn càng gần Chúa hơn nữa.

 1. Chúa yêu dấu, con đầu phục Ngài, con xin dâng trọn lên Chúa tư tưởng, kế hoạch và con đường phía trước của con cho Ngà Cầu xin Chúa làm chủ đời sống con, cai trị đời sống con trong ngày hôm nay. Amen .
 2. Lạy Đức Chúa Cha, xin cho con ngày hôm nay được hoàn toàn bình an, cách xa tội lỗi , để con không phạm tội cùng Ngà Xin ban năng lực cho con, để con chống lại cám dỗ và sự ác, trong danh Chúa Giê xu , Amen.
 3. Chúa ơi, xin Thánh Linh của Chúa đầy dẫy con, làm tươi mới con. Xin hãy mở lỗ tai thuộc linh của con, để con lắng nghe được tiếng Chúa, và làm theo lời Ngài , Amen.
 4. Chúa ơi, xin ban sự khôn ngoan cho con, để chỉ nói lời gây dựng người khác. Khiến con hôm nay có thể nói những lời đầy dẫy sự dẫn dắt, khích lệ, cổ vũ cho người khác, để tôn vinh danh Thánh Ngài, Amen.
 5. Chúa yêu dấu, hôm nay con đến trước mặt Ngài, khẩn xin Chúa giúp con càng giống Chúa Giê xu hơn nữa, xin ban cho con tính cách thuộc về Đức Chúa Trời, Amen.
 6. Cha yêu dấu, con tin cậy Ngài, con tin rằng Ngài sẽ bảo vệ con ngày hôm nay; bảo vệ sự an toàn của con, không bị tổn thương và nguy hiể Trong danh Chúa Giê xu , Amen.
 7. Chúa ơi, xin gìn giữ con bước đi trong thánh ý Ngài, giúp con điều chỉnh bước chân con, có thể bước đi trong con đường mà Chúa đã sắm sẵn cho con, và trong ngày hôm nay để Chúa thêm một bước nữa cai trị đời sống con , Amen.
 8. Chúa ơi, con xin dâng lên Chúa tất cả sự yếu đuối, giới hạn và nhược điểm của con lên cho Ngài, cầu xin Ngài khiến năng quyền Ngài được trọn vẹn bày tỏ trên sự yếu đuối của con. Khẩn cầu Chúa ngự ở trong con, và giúp con được ở trong Ngà Amen.
 9. Đức Chúa Trời kính yêu, trong mọi mặt của đời sống con, phàm có điều gì không đúng với ý muốn và lời của Ngài, cầu xin Chúa điều chỉnh lại thứ tự trong đời sống con, hầu cho con chuẩn bị tốt chính mình, để có thể đảm nhiệm hầu việc nước Chúa . Amen.
 10. Cha Thiên Thượng, xin hãy làm việc trên đời sống con thêm lần nữa, thông qua con để tiếp xúc với đời sống của người khác, đi nâng đỡ những người vấp ngã và người bị ức hiếp, dẫn dắt tội nhân và kẻ bội đạo đến trước mặt Ngài, đến kinh nghiệm quyền năng cứu ân của Chúa. Amen.
 11. Chúa ơi, hôm nay con cầu nguyện cho hoà bình thế giới , khiến con không vì chiến tranh, tin đồn chiến tranh và sự tranh chiến xung đột của người đời mà lòng dạ rối bời, nhưng con sẽ đứng vững trên đức tin. Nhận biết Chúa Giê xu đã đắc thắng khổ nạn, con cũng sẽ đắc thắng, và sống đời sống hoàn toàn bình an , ở cùng trong Ngà Amen.

感謝義工朋友的翻譯,讓越南的朋友也能閱讀論壇報的信仰好文章。非常歡迎其他語言的翻譯,讓我們一起把福音傳出去。聯絡信箱:enews@ct.org.tw

]]>
https://www.ct.org.tw/1323454/feed 0
蒙召全職事奉求印證 Tìm cầu ấn chứng cho sự kêu gọidâng mình hầu việc. https://www.ct.org.tw/1323452 https://www.ct.org.tw/1323452#comments Fri, 11 May 2018 10:12:25 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1323452

Dịch từ : 基督教論壇報  https://www.ct.org.tw/1171699

Jolie Nguyễn  dịch

Mỗi cơ đốc nhân đều có một công việc riêng của mình để duy trì đời sống thể xác. Nếu có một ngày, Chúa muốn bạn từ bỏ công việc, dâng trọn thời gian hầu việc Chúa, càng cần có những bằng chứng kêu gọi xác thực, thì mới có thể bước đi trên con đường hầu việc trọn thời gian mà không bị chùn bước.

Tất cả cơ
đốc nhân đều được Chúa kêu gọi. Trong Tân ước, Chúa kêu gọi tội nhân hối cải quay về với Chúa. Chính vì vậy, có thể nói cơ đốc nhân “ là người được gọi làm thánh đồ  ”( Tham khảo sách Rô-ma 1:7 ; I Cô-rinh-tô 1:2), chúng ta không những được Chúa kêu gọi, Phao lô cũng khuyên cơ đốc nhân : “ Phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em ” (Ê-phê-sô 4:1)

Nht đnh phi có s kêu gi

Ngoài ra, cơ đốc nhân còn được kêu gọi  hầu việc “ trọn thời gian  ”, có thể là vào trường thần học để được trang bị, sau này sẽ trở thành mục sư, truyền đạo trong hội thánh, cũng có người được kêu gọi trọn thời gian hầu việc tại công trường cơ đốc nhân, như : bệnh viện cơ đốc nhân, văn chữ, trại giam v.v…

Trong sự hầu việc trọn thời gian, cần phải hiểu rõ sự kêu gọi của Chúa, bởi vì nếu bước đi theo con đường dâng mình hầu việc mà không có sự kêu gọi của Chúa, thì e rằng chỉ dựa vào một phút nhiệt huyết của mình , sẽ không thể kiên trì bước đi tiếp.

Cũng giống như khi Chúa kêu gọi Môi-se tại Hô-rếp, nếu không có sự kêu gọi , Môi-se không thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn dẫn dắt dân Y-sa-rơ-ên ra khỏi Ai-cập.

Chúa Giê-xu cũng “ kêu gọi ” môn đồ bước đi theo Ngài, Ngài phán : “ Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người ” ( Mác 1:17). Trong sách phúc âm Lu-ca 6:12-13 có chép , Chúa Giê-xu đã cầu nguyện suốt đêm trên núi, sau đó chọn trong các môn đồ 12 người gọi làm sứ đồ.

Kêu gọi, là hành động chủ động của Chúa. Vì ý muốn và kế hoạch của Ngài, Ngài đã đặc biệt lựa chọn một số người để hầu việc Ngài . Chính vì vậy, sự kêu gọi của Chúa đến trước, sau đó là sự trả lời của con người.

Chúa không kêu gọi mọi người đều “ hầu việc trọn thời gian”. Nhưng mỗi người cơ đốc nhân có suy nghĩ về con đường dâng mình hầu việc trọn thời gian hay không ? Hay là để cơ hội này cho người khác ? Hay là khước từ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, mà không sẵn lòng đi theo con đường này ?

Tôi biết có một số người nhận biết rõ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, nhưng họ lại từ chối sự kêu gọi đó. Họ sống cuộc sống không mấy vui vẻ, vì lúc nào cũng cảm thấy mắc nợ Chúa.

Đng ngi ch đng tìm kiếm

Mặc dù sự kêu gọi đến từ Chúa, nhưng chúng ta cũng có thể chủ động dò tìm “ hầu việc Chúa trọn thời gian”. Có nhiều khi, bạn tìm kiếm sự dâng mình hầu việc một cách thật lòng, Chúa bởi sự thương xót sẽ kêu gọi bạn. Cũng giống như II Cô-rinh-tô 8:12 viết : “ Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chớ chẳng theo điều mình không có ”. Mặc dù câu Kinh Thánh này nói về sự dâng hiến tiền bạc, nhưng bởi cớ có một số người “ lấy lòng tốt mà làm ” – tấm lòng sẵn lòng hầu việc Chúa, nên được Chúa kêu gọi bước đi trọn thời gian trong sự hầu việc.

Bước đi trên con đường hầu việc trọn thời gian, không phải bạn có điều kiện nào tốt hơn so với người khác, nhưng là bạn vui lòng từ bỏ tiền bạc, địa vị trên thế gian này, bởi vì tiền lương mà bạn nhận được sẽ thấp hơn rất nhiều so với công việc bên ngoài, hơn nữa cũng không có cơ hội để làm “ rạng rỡ tổ tông ” . Nhất là đối với những người có công việc tốt, hầu việc trọn thời gian là một sự hi sinh, và là một con đường thập tự giá vui lòng “ hạ mình” hầu việc người khác.

7 n chng

Đối với người có tấm lòng dâng mình hầu việc trọn thời gian, có thể dựa theo những mục được liệt kê dưới đây để dò tìm ấn chứng:

 1. Sự khao khát hầu việc Chúa trong lòng. Nếu không còn tơ tưởng đến địa vị, danh lợi , bằng lòng sống cuộc sống giản dị, một lòng suy niệm hầu việc Chúa, thì đây là động cơ rất tốt để dâng mình hầu việc trọn thời gian.
 2. Mang gánh nặng đối với cầu nguyện, truyền đạo. Một bà vợ của ông mục sư nói, chồng bà vốn là người làm về công trình thổ mộc, sau khi được Chúa kêu goi, đã từ bỏ công việc có đãi ngộ rất tốt này, vào trường thần học để trang bị, sau này trở thành mục sư. Bà nói mục sư đã “ xem vạn vật như rác rưởi ”(chẳng đáng chi), ngoài cầu nguyện và truyền đạo ra , ông không có hứng thú với bất kỳ sự nào khác. Đây chính là ấn chứng của người được Chúa kêu gọi.
 3. Có ân tứ thuộc linh. Trước khi bước đi hầu việc trọn thời gian, có thể khi phục vụ trong hội thánh đã có những ân tứ rất rõ ràng như: Giảng đạo, dạy đỗ, âm nhạc hoặc an ủi người khác. Người có ân tứ có thể suy nghĩ về con đường dâng mình hầu việc trọn thời gian.
 4. Sự khẳng định của người chăn bầy hoặc anh chị em trong hội thánh. Khi bạn ở trong hội thánh, một số ân tứ của bạn được nhiều người khẳng định, và người khác cũng khích lệ bạn bước đi hầu việc trọn thời gian, bạn cũng có thể tham khảo điều này.
 5. Ham thích nghiên cứu Kinh Thánh và những sách thuộc linh. Có hứng thú đối với Kinh Thánh và thần học, đây cũng là một yếu tố rõ ràng cho sự kêu gọi. Trước khi tôi còn chưa vào trường thần học, đã rất thích đọc Kinh Thánh, đọc những sách thuộc linh, sau này bước vào trường thần học rồi mới không cảm thấy gánh nặng lớn. Vì vậy, các khoá học của thần học viện, đối với người không được kêu gọi, có thể nói là rất khô khan.
 6. Sự cảm động của ĐứcThánh Linh. Có khi, Đức Thánh Linh sẽ cảm động một số người dâng mình hầu việc trọn thời gian, cơ đốc nhân nên vâng phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chứ không nên dập tắt sự cảm động của Đức Thánh Linh.
 7. Cảm thấy có thể dốc toàn lực hầu việc trọn thời gian. Khi bạn không thể mãn nguyện với việc vừa hầu việc vừa làm việc khác, mà bằng lòng chuyên tâm hầu việc để cầu xin hiệu quả tốt hơn, thì cũng có thể dò tìm ấn chứng .

Khi cơ đốc nhân đang làm công việc đời thường, cũng vẫn có thể tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa. Nhưng, đối với người muốn bước đi dâng mình hầu việc trọn thời gian , càng phải cẩn trọng hơn nữa. Nếu không có sự kêu gọi của Chúa, thì tạm thời hãy cứ ở yên vị trí đó . Nếu như có tấm lòng dâng mình hầu việc, dựa vào 7 điểm ở trên, hãy tìm kiếm sự kêu gọi của Chúa cách kỹ lưỡng . Tin rằng chỉ cần giữ sự bền lòng, nhất định có ngày Chúa sẽ kêu gọi bạn.

感謝義工朋友的翻譯,讓越南的朋友也能閱讀論壇報的信仰好文章。非常歡迎其他語言的翻譯,讓我們一起把福音傳出去。聯絡信箱:enews@ct.org.tw

]]>
https://www.ct.org.tw/1323452/feed 0
基督徒如何警醒禱告?這三件事你不可不知 Cơ đốc nhân cần tỉnh thức cầu nguyện như thế nào? Đây là 3 điều mà bạn không thể không biết. https://www.ct.org.tw/1323446 https://www.ct.org.tw/1323446#comments Fri, 11 May 2018 10:05:17 +0000 https://www.ct.org.tw/?p=1323446

Dịch từ:基督教論壇報:https://www.ct.org.tw/1322053

Jolie Nguyễn dịch

I Phi-e-rơ 4:7 nói : “ Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.”, thời kỳ sau rốt đến gần, sự trở lại của Đấng Christ đã gần tới, sự đoán xét đang ở trước mắt. Vậy thì, cơ đốc nhân phải ứng phó như thế nào? Chúng ta cần giữ mình tỉnh thức, sự rèn luyện này được bắt đầu từ việc cầu nguyện. Dưới đây là 3 điểm mà cơ đốc nhân khi cầu nguyện cần phải chú ý.

 1. Thanh tẩy tấm lòng trước

Làm sao để luôn luôn tỉnh thức cầu nguyện ? Trước hết, chúng ta cần lên kế hoạch cho đời sống cầu nguyện của chúng ta, nếu chúng ta không dành thì giờ đặc biệt, chúng ta rất có thể xa rời cầu nguyện. Mỗi ngày, dành 1 tiếng đồng hồ để tìm kiếm Chúa, đây là điều thật tuyệt vời. Thời gian cầu nguyện tức là thời gian riêng biệt giữa bạn với Chúa, trông mong sự tốt đẹp của Chúa mang đến những lợi ích cho thuộc linh của chúng ta, nó quan trọng hơn mọi hoạt động khác.

Thứ hai, đừng để những điều xấu xa tiêm nhiễm vào tấm lòng của chúng ta. Chúng ta cần quy mọi vinh hiển thuộc về Ngài. Nếu bạn nhận ra trong lòng vẫn còn những tội lỗi chưa được giải quyết, thì trước hết hãy thanh tẩy lòng của mình cho sạch . Nếu trong lòng chúng ta vẫn còn những ý tưởng tội lỗi, thì sẽ khiến chúng ta đánh mất đi sự khao khát tìm kiếm Chúa, bởi vì tội lỗi ngăn cản chúng ta cầu nguyện với Chúa. Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi một cơ đốc nhân trở thành thầy tế lễ, như trong thời kỳ Cựu ước đã khuyên dạy, thầy tế lễ không được chạm vào bất cứ vật gì chẳng sạch. Chính vì vậy, chúng ta cần mạnh dạn theo đuổi thánh khiết, đừng trở thành nô lệ của tội lỗi.

Thứ ba, mỗi ngày hãy đếm ân điển mà Chúa ban cho, và tiếp tục đếm cho đến mãi mãi, điều này sẽ khiến cho linh hồn bạn được khoẻ mạnh, giúp cho bạn trong lúc cầu nguyện có thể kinh nghiệm được Chúa đang ở cùng.

Thứ tư, đừng quên cầu nguyện không ngừng mỗi ngày. Khi chúng ta ra ngoài, hãy nhớ tìm thời gian rảnh để thờ phượng Chúa, tận hưởng mỗi giây phút có Chúa ở cùng. Cầu nguyện cũng giống như khi bạn vắng nhà, bạn gửi tin nhắn yêu thương cho vợ mình, không có người vợ nào lại không muốn chồng mình làm như thế cả. Cũng giống như vậy, Đức Chúa Trời vui lòng khi mỗi ngày đều nghe thấy con cái Ngài dâng lời tán dương và cảm tạ. Không phải Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người là để được gần gũi Ngài hay sao ?

 1. Dùng sự ca ngợi để bắt đầu cầu nguyện

Làm thế nào để bắt đầu sự cầu nguyện của chúng ta với Chúa ? Trước hết, bạn cần có sự sắp xếp khôn ngoan, chọn ra thì giờ tỉnh táo trong một ngày; tránh bị làm phiền trong lúc cầu nguyện, ví dụ như tắt nguồn điện thoại. Cần xem thì giờ cầu nguyện là thì giờ chuyên tâm với Chúa. Còn lúc cầu nguyện, gợi ý bạn nên bắt đầu bằng sự ngợi khen, rồi mới bước vào cầu xin và xưng tội.

Ngày nay, chúng ta thường thấy cơ đốc nhân cầu nguyện với đầy dẫy sự cầu xin, nhưng đây không phải là cách mà Chúa cầu nguyện. Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện, sẽ bắt đầu bằng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trước, tiếp đến mới cầu xin nhu cầu cá nhân của chúng ta, đồng thời cầu xin Chúa Cha tha thứ tội lỗi mà có thể chúng ta  đã phạm với Ngài trong ngày.

 1. Sau khi cầu nguyện tiếp tục đồng hành cùng Chúa.

Làm sao để sau khi chúng ta cầu nguyện xong mà vẫn có Chúa ở cùng ? Bước thứ nhất, cần phân tích nội dung cầu nguyện của mình, tự hỏi xem mình cầu nguyện có phù hợp với chân lý không ? Có tôn vinh Đức Chúa Trời hay không? Trong lúc cầu nguyện, dành nhiều thời gian để ca ngợi hay cầu xin ? Có thành thực đối diện với tội lỗi của mình hay không ? Bởi vì nội dung cầu nguyện của chúng ta, là nhiệt kế mang tính thuộc linh của sự màu nhiệm, có thể nhìn thấy chúng ta có sốt sắng hay không ?

Sau đó, khuyến khích các bạn đi tìm câu trả lời. Nếu các bạn từng cầu nguyện một việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, cần chắc chắn Chúa đã nghe thấy bạn cầu xin, và chờ đợi lời cầu nguyện được đáp lời. Quan trọng hơn nữa, sau khi cầu nguyện vẫn luôn giữ mình được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nói “ cầu nguyện không thôi ”, tức là ngay cả khi chúng ta bước vào giấc ngủ, vẫn cần tiếp tục suy nghĩ về sự tốt đẹp của Chúa.

Hãy ghi nhớ lời hứa của Đức Chúa Trời, cầu nguyện sẽ giúp cho khẩu vị thuộc linh của chúng ta luôn được sôi nổi. Nếu bạn để sự cầu nguyện cá nhân với Chúa như ngọn đuốc đang bị lụi tàn đi, rất nhanh bạn sẽ tự phát hiện ra ước muốn tham gia thờ phượng công khai sẽ dần dần giảm đi.

Câu hỏi suy ngẫm : Linh hồn bạn có đang tỉnh thức không ? Ân điển của Đức Chúa Trời có khiến cho bạn càng muốn tìm kiếm Ngài không ? Bạn có là tấm gương tốt tìm kiếm Chúa trong gia đình, Hội thánh không ? Đời sống tâm linh của bạn hiện giờ như thế nào ?

Ước mong Đức Chúa Trời toàn năng, giúp mỗi người chúng ta học được cách làm thế nào để tỉnh thức cầu nguyện, sống một đời sống đắc thắng. Amen !

感謝義工朋友的翻譯,讓越南的朋友也能閱讀論壇報的信仰好文章。非常歡迎其他語言的翻譯,讓我們一起把福音傳出去。聯絡信箱:enews@ct.org.tw

]]>
https://www.ct.org.tw/1323446/feed 0